Stalk Scan

aka “de Facebook Scanner

Het is volgens mij een voorzet om Facebook nog maar eens met de neus op de feiten te drukken dat de mazen van het internet groot blijven én zullen blijven

Niets is veilig, en totaal te beveiligen

Als men welke website ook, simpelweg de broncode bekijkt, kan men met een beetje inzicht en kennis alle interne bestanden opvragen

Hetzij via een txt, js etc file … Wees eerlijk men kan er alles uithalen, in hoeveel zgn onzichtbare mappen het ook zit

Een hacker heeft het grote voordeel dat hij / zij nog dieper kunnen graven omwille dat ze niet zoals een modale gebruiker bv een script gaan verkennen, maar via digitale weg, de bestanden ook gaan of kunnen manipuleren

Als dit kan leiden tot een omleiding van de website naar een 3rd party, en men van daaruit met die hack tools, informatie “zichtbaar” kan maken, tja, dan is de vraag : wie hackt wie ?

Als ik als gebruiker nu bv een FB profiel zou invoegen, ben ikzelf op dat ogenblik eigenlijk ook een hacker omdat ik hacking tools gebruik van een ander via die 3rd party website

Als men op zijn pc zaken in de prullenbak gooit, dan zijn die weg, alhoewel ze wel op de pc gecomprimeerd blijven staan (dus zichtbaar voor iemand die weet waar die bestanden zich bevinden)

Ik heb op mijn pc “Revo Uninstaller” staan die het bv mogelijk maakt om alle sporen uit te wissen, wel eerlijk, ik gebruik die tool gemiddeld om de 6 maanden

Die software geeft ook de mogelijkheid te kiezen hoeveel data word verwijderd tijdens een uninstall proces van software

Het verschil met een normale (algemeen gebruikt door bv Windows – cfr verwijder programma X, Y …), een gemiddeld en hoge scan naar restanten is fenomenaal

De hoge instelling gaat ook het register scannen in zijn totaliteit, en wat daaruit naar voor komt, is een groot verschil met een normaal verwijder proces

Als men nu stelt dat op de servers van Facebook en andere sociale media, de door ons verwijderde foto’s ook in de prullenbak van de server terechtkomt, en stel dat deze prullenbak weleens geleegd word maar niet zoals met die “Revo tool” ook daadwerkelijk vernietigd worden, dan zijn alle gegevens “blijvend” opvraagbaar ten allen tijde

Dat is voor mij pure logica, een pc of whatever mbt digitale toestanden kan enkel functioneren op logica, wiskundige algoritmen die elkaar opvolgen

Een hacker is feitelijk een goede wiskundige die de algoritmen kan opvolgen met het gekende resultaat.

facebook-scanner

Bel Ga Kom Sequel

Het zal hoogst waarschijnlijk straks ook terug aan bod komen in de TV journaals. Alvast via deze weg een sneak preview 

Belgacom werd deze nacht terug gehackt. Dik 1 maand na dato van de vorige hack (dd 16.09.2013). Mijn uitleg ten spijt die ik toen neerschreef hebben de IT-people bitter weinig bijgeleerd. 

  • Men zou toch veronderstellen dat een groot bedrijf als Belgacom een 24/24u permanentie heeft 
  • Zij een hoog technologische veiligheid uitgebouwd hebben die het bijzonder lastig maakt om iemand überhaupt de kans te geven op hun servers in te breken

Exact om 01u30 am was het dus van dat en was hun digitale TV ook offline gedurende een, weliswaar, korte tijd 

Maar goed, het verhaal van zich geen 2 keer aan dezelfde steen te stoten, gaat dus ook hier niet op. Wellicht lezen zij ook eens mijn blog – Wie weet haal ikzelf het nieuws ermee ? – en starten zij een permanentie op die de naam waardig is. 

Mijn bijdrage omtrent de hack dd 16.09.2013 kan je hier raadplegen

Bel Ga Kom

Gisteren via alle Belgische mediakanalen het menu van de dag, op smaak gebracht en afgewerkt met de nodige gissingen. Wie valt nu de Belgische Staat aan via een bedrijf waar zij de meerderheid heeft in aandelen ?

Als ik het goed begrijp was de indringer reeds 2 jaar aan de slag. Twee jaar ! Of het datacenter is zo lek als een zeef, of de IT-ers hebben geen jota verstand bij het opzetten van een firewall en eens deze beveiliging actief is laten ze het zaakje op hun beloop. Alhoewel we hopelijk mogen veronderstellen dat er een 24 op 24 uur supervisie gebeurd in een datacenter.

Feit is, of het nu gaat om een zusterbedrijf die geviseerd werd omwille van zogenaamd belangrijke informatie of om welke reden ook, lijkt het me, dat indien iemand een inbraak pleegt via uw huis om bij de buren in te breken er op zijn minst 2 strafbare feiten gepleegd zijn. Toen men het nog had over de Koude Oorlog noemde men dat spionage. In een bedrijfsomgeving praat men over bedrijfsspionage. Belangrijk punt van verschil in deze is dat het bedrijf deels eigendom is van de Belgische Staat. Is de Koude Oorlog dan terug ?

Een 2 jaar durende undercover operatie die het hart treft van menig politiek mandataris. Indien u aandeelhouder bent van een bedrijf, gebruikt u ook hun diensten. Hoe meer u belt, hoe hoger de uitkering van uw aandelen zal zijn op het einde van het jaar. Ik mag hopen dat geen van onze mandatarissen gevloekt heeft tijdens een telefoongesprek, geen afspraak met de vriendin van zijn vrouw heeft gemaakt, alhoewel dat gesprek enkel bedoeld was om te weten wat de partner zielsgraag voor haar verjaardag had gekregen. Elke ingeving van andere misstappen die nu bij u opkomen voegt u maar toe aan het lijstje. Wij burgers van het land mogen nu niet denken, aha …. het overkomt hen weer. Neen, het is ook ons overkomen, want meerdere van ons allen zijn klant, of is mogelijks klant geweest de voorbije 2 jaar.

  • Heeft u in de voorbije 2 jaar tijdens een gesprek enige allusie gemaakt op de wereldeconomie ?
  • Een gesprek gehad met één van uw vrienden omtrent een daad die u ten uitvoer zou brengen ?
  • Een sms verstuurd waar woord combinaties uit af te leiden zijn dat u iets van plan was ?
  • … verzin er zelf ook nog wat …

Als u op alle hierboven vermelde vragen ja antwoordde, dan bent u een verdacht subject voor diegene die alles netjes registreerde zonder uw toelating. Uw privacy ? Laat ons eerlijk zijn … What the hell is privacy ? Sinds de aanvang van het internet, de eerste camera’s die in het straatbeeld opdoken en middels alle aanwezige technologie in de 21ste eeuw is het aangewezen als u iets verloren bent op de weg huiswaarts even de hulp in te roepen van iemand die iets kent van het hacken van bestanden. Er is kans dat u opeens uw verloren voorwerp met weinig moeite terugvind.

Het grote woord is er weer maar eens uit. Hacken ! Het leverde ons zelfs een nieuw werkwoord op.

De meerderheid die dit blog leest zullen hoogst waarschijnlijk Europeanen zijn. Mooi zo, welkom ! Europa is een vereniging van landen die privacy hoog in het vaandel draagt. De Raad van Europa heeft ACTA integraal verworpen op 4 Juli 2012 omdat het verdrag de privacy en alles daarrond aantast. Zij maakten melding dat het een inbreuk is op de fundamentele Rechten van de mens en vrijheden. Pittig detail : Ook Rusland en China hebben niet ondertekend.

Afsluitend wens ik u nog even te wijzen op een eerder door mij gemaakte bijdrage. Lees deze even door en oordeel zelf of wat gisteren aan het licht kwam een ongelukje was, het woord spionage waard is, of als het gaat om een kwaadwillige daad met het doel een Staat aan te vallen of te ondermijnen.