Bel Ga Kom

Gisteren via alle Belgische mediakanalen het menu van de dag, op smaak gebracht en afgewerkt met de nodige gissingen. Wie valt nu de Belgische Staat aan via een bedrijf waar zij de meerderheid heeft in aandelen ?

Als ik het goed begrijp was de indringer reeds 2 jaar aan de slag. Twee jaar ! Of het datacenter is zo lek als een zeef, of de IT-ers hebben geen jota verstand bij het opzetten van een firewall en eens deze beveiliging actief is laten ze het zaakje op hun beloop. Alhoewel we hopelijk mogen veronderstellen dat er een 24 op 24 uur supervisie gebeurd in een datacenter.

Feit is, of het nu gaat om een zusterbedrijf die geviseerd werd omwille van zogenaamd belangrijke informatie of om welke reden ook, lijkt het me, dat indien iemand een inbraak pleegt via uw huis om bij de buren in te breken er op zijn minst 2 strafbare feiten gepleegd zijn. Toen men het nog had over de Koude Oorlog noemde men dat spionage. In een bedrijfsomgeving praat men over bedrijfsspionage. Belangrijk punt van verschil in deze is dat het bedrijf deels eigendom is van de Belgische Staat. Is de Koude Oorlog dan terug ?

Een 2 jaar durende undercover operatie die het hart treft van menig politiek mandataris. Indien u aandeelhouder bent van een bedrijf, gebruikt u ook hun diensten. Hoe meer u belt, hoe hoger de uitkering van uw aandelen zal zijn op het einde van het jaar. Ik mag hopen dat geen van onze mandatarissen gevloekt heeft tijdens een telefoongesprek, geen afspraak met de vriendin van zijn vrouw heeft gemaakt, alhoewel dat gesprek enkel bedoeld was om te weten wat de partner zielsgraag voor haar verjaardag had gekregen. Elke ingeving van andere misstappen die nu bij u opkomen voegt u maar toe aan het lijstje. Wij burgers van het land mogen nu niet denken, aha …. het overkomt hen weer. Neen, het is ook ons overkomen, want meerdere van ons allen zijn klant, of is mogelijks klant geweest de voorbije 2 jaar.

  • Heeft u in de voorbije 2 jaar tijdens een gesprek enige allusie gemaakt op de wereldeconomie ?
  • Een gesprek gehad met één van uw vrienden omtrent een daad die u ten uitvoer zou brengen ?
  • Een sms verstuurd waar woord combinaties uit af te leiden zijn dat u iets van plan was ?
  • … verzin er zelf ook nog wat …

Als u op alle hierboven vermelde vragen ja antwoordde, dan bent u een verdacht subject voor diegene die alles netjes registreerde zonder uw toelating. Uw privacy ? Laat ons eerlijk zijn … What the hell is privacy ? Sinds de aanvang van het internet, de eerste camera’s die in het straatbeeld opdoken en middels alle aanwezige technologie in de 21ste eeuw is het aangewezen als u iets verloren bent op de weg huiswaarts even de hulp in te roepen van iemand die iets kent van het hacken van bestanden. Er is kans dat u opeens uw verloren voorwerp met weinig moeite terugvind.

Het grote woord is er weer maar eens uit. Hacken ! Het leverde ons zelfs een nieuw werkwoord op.

De meerderheid die dit blog leest zullen hoogst waarschijnlijk Europeanen zijn. Mooi zo, welkom ! Europa is een vereniging van landen die privacy hoog in het vaandel draagt. De Raad van Europa heeft ACTA integraal verworpen op 4 Juli 2012 omdat het verdrag de privacy en alles daarrond aantast. Zij maakten melding dat het een inbreuk is op de fundamentele Rechten van de mens en vrijheden. Pittig detail : Ook Rusland en China hebben niet ondertekend.

Afsluitend wens ik u nog even te wijzen op een eerder door mij gemaakte bijdrage. Lees deze even door en oordeel zelf of wat gisteren aan het licht kwam een ongelukje was, het woord spionage waard is, of als het gaat om een kwaadwillige daad met het doel een Staat aan te vallen of te ondermijnen.