#getridofTrump

Hij is een losvliegend projectiel zonder baan, zonder doel.
Wat hem passeert op zijn traject word binnengehaald of weg gewuifd.
Zijn vazallen kijken vol trots naar hem op en hebben geen oog meer om wat om hen heen gebeurd. 

Men weet nu in de USA ook eens hoe het in Europa eraan toeging ten tijde van de middeleeuwen (ca. 500 tot ca. 1500).

#getridofTrump

TinyT

Advertenties

METOO vs U2

Van #METOO naar #U2 is slechts een kleine stap.
Straks kunnen wij elkaar vragen “Jij ook al ?”.
Heeft iemand in zijn leven ooit een hand op de rug gelegd van een ander individu ?
Ja ???
Wel dan hebben wij allemaal een “vergrijp” op ons geweten !
U had toch ook die ene vriend of vriendin die je steeds maar de hand vasthield, ja zelfs op publieke plaatsen, op plaatsen waar iedereen jou kon aanschouwen.
Heeft daar iemand over geklaagd ? Tenzij een jaloerse vriend of vriendin dit snel doorvertelde aan één van hun buddies, is niemand komen opdagen met een gevestigde macht om u in te rekenen.
Meer zelfs, tijdens die handeling gaf het elk een goed gevoel van geborgenheid, een houvast, iets wat men ook weleens vriendschap noemt.

Nog erger, sinds iedereen een GSM heeft, is er wel ooit eens aan elkaar een noeste onverantwoorde sms verstuurd, die pardoes beantwoord werd met “LOL”.
Wie nooit een sms verstuurde naar kameraden met enige pittige inhoud, zal er op hun beurt weleens één ontvangen hebben. Was het iets te aangebrand ? Dan heeft u dit bericht vast verwijderd ?
Niemand maakt mij wijs dat sms berichten van 10 tot 20 jaar oud bewaard blijven in een toestel wetende dat een modale GSM een levensduur heeft van 2 tot 4 jaar. Daarna word deze netjes verpulverd op het containerpark.

Als we de sociale media mogen geloven leven wij in een “HUG maatschappij”. Wat staat voor : “Al wie geen knuffel geeft is het niet waard om erbij te horen”. Friends for life ! BFF ! etc …
Deelt u ook weleens een GIF waar een dubbele bodem inzit ?
Plaatst u ook weleens een afbeelding of tekst op jouw facebook waar men het raden naar heeft ?
Werd deze afbeelding ooit geliked middels het gebruik van “een hartje” ?
Mijn raad zou zijn, verwijder dat bericht meteen, want wie weet ziet iemand van jouw “friends” er wel een dubbele bodem in om dat asap door te gaan vertellen aan jouw vriendenkring dat het lief van ABC “haar hart” opende voor jou.

In welke maatschappij zijn wij terecht gekomen als men gaat oordelen over grensoverschreidend gedrag uit een tijdsperiode waar het woord nog niet was uitgevonden ?

Meer nog, ik zou durven te stellen “Wie onschuldig is werpe de eerste steen”.

Het mag u als lezer duidelijk zijn dat ik het hierbij niet heb over sexuele vergrijpen, onafgezien van het geslacht.

Doch als we echt de richting uitgaan van het puriteinse Amerika, weet dan dat je beter het ganse zootje van sociale media gedoe gaat verwijderen uit jouw bestaan. Je het best nooit meer afspreekt met een vriend of vriendin, tenzij er een chaperonne bij aanwezig is om toe te zien dat je niet te dicht naar elkaar toegroeit.
Neem niemand meer vast om te troosten, om geborgenheid aan te bieden, om te laten uithuilen.
Hou voet bij stuk bij elk van jouw ontmoetingen, toon geen aanhankelijkheid meer, toon geen empathie, beter zelfs negeer straal de ander !

Is dat de maatschappij die men wenst voor ons allen modale burgers ?
Elke menselijkheid zal ons vreemd worden, en dan klagen dat niemand meer naar jou om kijkt ?

METOO vs U2 Newspaper

Paranoia

Het grote woord is eruit paranoia !

Of dienen we te zeggen : ze maken de mensen paranoïde ?

De school is pas begonnen en tal van talkshows en duidingsprogramma’s hebben terug hun gading gevonden in het afschrikken van iedereen die nog niet overtuigd waren van het feit dat er gevaar loert op elke hoek van de straat

Ik ben het volledig eens dat kinderen beschermd dienen te worden voor kwade elementen in onze maatschappij. Is het niet beter om kinderen te harden en assertief te maken mocht zich iets voordoen die aanleiding kan geven tot onvoorziene omstandigheden ?

In het drukke wereldje van onze hedendaagse maatschappij lijkt het me vaak dat sommige ouders niet meer in staat zijn om problemen te voorkomen, deze in te schatten en dit over te brengen op zo’n manier dat kinderen begrijpen wat kan en niet kan. Tijd vrijmaken om met de kinderen een gesprek te hebben over de dagelijkse beslommeringen van een kind is evenzo belangrijk in de ontwikkeling ervan. De zoon of dochter zal zich gemakkelijker uiten tegenover de beide ouders, en indien er wat ongewoons blijkt voor te komen in hun verhaal kan er gepast en tijdig op gereageerd worden. Begeleid hen naar school of naar de speeltuin en maak deel uit van hun leefwereld. Maak eens tijd vrij, niet voor de sportavond, niet voor de zoveelste vergadering, maar maak tijd vrij voor het kind.

Het zal u beiden een gevoel van waardering van weerszijden geven en bij thuiskomst kan het kind zijn / haar belevenissen vertellen in alle geuren en kleuren. Hoe vaak valt dit nog voor in een gezin ? Het is vaak eenvoudiger hen meteen naar boven te sturen richting kamer waar ze zich bezig kunnen houden met hun game console, de dag was immers reeds druk genoeg en de uiting van geluk bij het kind komt vaker over als : nu is het genoeg geweest !

Is het u reeds overkomen in de supermarkt dat een vader of moeder met kind uw pad kruist en één van hen opeens het kind toeroept : Pas op voor die meneer !

Mijn reactie tegenover die ouder is dan steeds, mijn excuses, maar ik ben niet gevaarlijk, ik ben mijn inkopen aan het doen. Het lijkt me vaak dat ik een aura uitstraal alsof ik, en vast nog anderen met mij, een duivelse uitstraling hebben die gevaarlijk lijkt. Mocht men het kind nu vertellen, maak even plaats zodat meneer of mevrouw kan passeren zou mij dit al wat vrolijker in de oren klinken en kan ik zowel de ouder als het kind bedanken dat ik doorgang heb.

Men vergeet vaak dat het paranoia maken een mes is die snijd aan 2 zijden. Eén het kind en twee diegene die aangewezen word als subject. Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld dat iemand aan huis kwam en bij een eerste kennismaking zei : Ah dat is een schoon manneke / meiske. Ik zou het niet meer durven zeggen, en nog minder zou ik het kind de hand willen reiken om het een goeie dag te wensen. Stel je eens voor dat men kwade bedoelingen zou hebben ?! Het maakt dat het kind word afgeschermd, vaak afgeschrikt, dat het geen verantwoordelijkheden meer aanleert en nog minder inzicht en empathie verkrijgt om zelf te beslissen of het zich er wel goed bij voelt.