Hiep Hiep Corona

We zijn vandaag 13 Maart 2021. Een datum als een ander zou men denken.
Was het niet dat precies 1 jaar geleden voor ons “wereldburgers” op die datum in 2020 alles compleet stilviel.
Het geven van een vriendelijke groet door de aanreiking van de hand … verbannen.
Iemand begroeten met 3 kussen als vriend(in) of familie … verbannen.
Troost aanbieden aan diegene waar je door het vuur zou voor gaan door hem/haar eens een welgemeende knuffel te geven … verbannen.

Een “verjaardag” om zo snel als mogelijk te vergeten, een verloren jaar voor iedereen.
Of men nu tewerkgesteld is in de zwaar getroffen sectoren van horeca en evenementen, of verplicht van thuis uit dient te werken.
Het anders gaan leven kreeg in één jaar tijd wel een bijzonder wrange smaak die voor velen het leven enorm wijzigde.
Ouders dienden te kiezen tussen hun eigen kinderen en hun eigen ouders. Samen even bijkomen kon niet.
Maatregelen werden opgesteld en zouden opgevolgd worden, zo niet hing een boete ons boven het hoofd als een zwaard van Damocles.

Men sprak in de media tot hemeltergend toe over het psychisch welzijn van eenieder.
Ontelbare “zogenaamde” specialisten passeerden ons TV scherm, allen met eenzelfde boodschap.
Geen boodschap van respect en liefde, maar een terechtwijziging over de wijze waarop wij leefden. Zo kwam het toch bij velen over.
Voor de vele specialisten was respect en liefde nu vervangen door het afstand nemen van elkaar.
De 1,5m maatschappij ! Afstand houden van allen die je lief zijn, met mondmasker zonder enige uitzondering.

Een kuchje tijdens het winkelen in een supermarkt werd opeens beoordeeld als een zware slag midden een mierennest.
Het volk om zich heen sloeg ei-zo-na op een lopen, bang, banger, bangst … voor die mogelijke parasiet.
Niemand die zich afvroeg of dat kuchje niet veroorzaakt werd door enige stress omwille van alles wat met ons gebeurde.
Geen mens die ons vroeg : “Lukt het ?”, “Is alles OK met je ?”
Velen dachten lopen en laten lopen en zichzelf uit de voeten maken, want men weet maar nooit.

De maatschappij is in de laatste decennia nog nooit zo liefdeloos en respectloos geweest als in het heden.
U bent niet de enige die noch van een vriend(in), beste familieleden, noch van trouwe gezellen een telefoon hebt dienen te missen.
Elk plooide op hun helft terug, zichzelf beschermend voor “die andere”.
Tel voor jezelf eens uit hoeveel van jouw vrienden de moeite genomen hebben jou trouw te blijven.
De uitkomst is onhutsend weinig, men behoorde blijkbaar niet meer binnen de kring van getrouwen.

Eén jaar later heeft men op regeringsniveau nu beslist om bepaalde maatregelen te versoepelen.
Een aantal sectoren kunnen heropstarten maar de wijsvinger blijft uitgestoken als men zijn best niet blijkt te doen, dan is beperking terug aan de orde.
In ons land hebben wij inderdaad het geluk om diverse (op)vangnetten te hebben tot sociale zekerheid en sociale uitkeringen.
Maar worden wij daar allemaal psychisch beter van ?
Mijn antwoord is neen ! Er zijn wonden geslagen die ons littekens geven en bij tal van medeburgers zal het vat dan pas echt goed overlopen.

In een vorig blog schreef ik dat de mens een ultiem kuddedier is, en wie niet volgt hoort er ook niet meer bij.
De kudde heeft het voorbije jaar reeds een lange weg afgelegd waar de vraag ons enkel nog rest of we op korte termijn onze normale weg kunnen vervolgen.
We kunnen enkel hopen op het beste, maar de geslagen wonden gaan zeer moeilijk helen zowel op emotioneel als op menselijk vlak.
Iemand die jou aan je lot heeft overgelaten zal niet meteen als je beste vriend(in) terug tot je toegelaten worden.
De mogelijkheid zit er in dat de afstand blijft en zelfs nog groter word dan die “1,5m maatschappij” van het voorbije jaar.

Als voormalig zelfstandige vraag ik mij terdege af wat erop ons af zal komen aan falingen van kleine(re) en grote bedrijven.
De supermarkten hebben waarschijnlijk nog nooit zo’n hoge omzetten gedraaid.
Bij het opstellen van de jaarlijkse balans voor elk bedrijf gaan lijken uit de kast vallen waar tot nu nog met geen woord werd over gerept.
In een korte bijdrage op TV werd gisteren gewag gemaakt dat de evenementen sector het laatste jaar “1 procent” omzet maakte van wat de sector normaal jaarlijks opbrengt.
Voor elk die vertrouwd is met zaken doen staat dit voor 99 procent verlies van inkomsten. Dit haal je niet op met één goede zomer, noch met dubbele uren werken om het verlies om te keren.

Het is in het voorbije jaar een lijfspreuk van mezelf geworden : “Corona heeft meer kapot gemaakt dan we ons wensen voor te stellen”.
We weten allemaal dat het ganse Corona verhaal aan ons knaagt maar velen “wensen” het zichzelf niet voor te stellen.
Neen, U bent niet de uitzondering die het uw koude kleren niet raakt. Wees eerlijk met jezelf en jouw omgeving !
Iedereen is slachtoffer op zijn manier en het zal tijd vragen om de maatschappij terug tot pure maatschappij te maken.
We have seen nothing yet !

Stormen Stormen

In de 21ste eeuw lijkt het alsof menigen een stuk connectie met hun verleden verloren hebben.
Het klimaat bied ons hetzij teveel of te weinig aan zon, regen, wind …
Ik ben geen onkenner van wijzigingen in het klimaat, doch even te rade gaan bij onze groot- en voorouders kan aangewezen zijn.

De spreuk is niet voor niets “Maartse buien en Aprilse grillen“.
Het gezegde die men dezer dagen héél vaak vergeet is dat generaties voor ons het steeds hadden over “het scheiden van de zomer van de winter“, en evenzo tijdens de herfst “de winter scheidde van de zomer“.
Algemener sprak men dat aanvang de winter en aanvang de lente rukwinden ervoor zorgden dat de laatste bladeren van boomtakken dienden af te vallen om plaats te maken voor de nieuwe bloei.

Mijn vader had het vaak over de dijkbreuken en grote overstromingen in 1953 in Nederland.
Lang voor er sprake was van klimaat wijzigingen.
De eerste radioberichten hadden het over 7 doden vertelde wijlen mijn vader. Het werden er uiteindelijk meer dan 1800.
Men spreekt nooit erover dat in België toen ook 300 doden waren, of dat soortgelijke overstromingen reeds genoteerd werden in 1404 en later.

1953 01 31 Watersnoodramp Nederland

Do The Shuffle

De haan blijft bestaan, de kippen worden geslacht.

Het is een zin die ik net verzonnen heb, maar mijn beeld van het politiek landschap weergeeft.

In de loop van de jaren 80 kon, zou en mocht een politieker, welke functie zij ook hadden, zich niet meer in- / vermengen met zogenaamd “advies” naar bedrijven toe. Men noemde dat de “nieuwe politieke cultuur“. In de praktijk was het in ons land meer dan gebruikelijk indien een burger een probleem had dit te gaan bespreken, op café of op hun kantoor, met hetzij een burgemeester, een schepen of een gemeenteraadslid van een stad. Welk probleem zich ook aandiende, men “zou” zorgen dat het in orde kwam … niet “op orde“, maar “in orde“. Het was de doodgewoonste zaak om bij het zoeken naar een job iemand uit de politieke gemeenschap als “referentie” op een CV te plaatsen, als men wist dat de werkgever enige sympathie had voor een man of vrouw uit de politiek. Als dat geen vruchten afwierp, dan was er wel altijd iemand binnen de kennissenkring die dat wel eens zou regelen voor jou … “Ik zal er eens van klappen met hem / haar, dat komt goed man, maakt u maar geen zorgen“.

Sindsdien leven wij in 2017, zowat “30 jaar na dato“, en wat blijkt ? Heren en dames uit diezelfde politieke wereld vertegenwoordigen ons nog steeds. Waar men het maar kan bedenken, hetzij in bedrijven die participeren met ons land, bestuursraden allerhande en evident organisaties die rechtstreeks gelinkt zijn met een stad of gemeente, vertegenwoordiging in een politieraad en andere organen is omwille van “veiligheidsbelangen” en aanverwanten nu eenmaal aangewezen, en ik ben van mening dat de modale burger daar begrip voor heeft.

Politiek bedrijven is een intense job, interesse die bij velen vaak gegroeid is in hun tienerjaren omwille van “een passie” om mensen te kunnen vertegenwoordigen. Uit die passie groeit vaak meer, hetzij de stap zetten naar een politieke partij, opkomen in de verkiezingen … om zich hoe dan ook te blijven profileren als diegene die het met jou goed voorheeft. Wie in de politiek wenst te gaan omwille van idealisme vanuit “eigen” ideeën om anderen erop te wijzen dat men totaal verkeerd bezig is, is er vaak aan voor de moeite nog voor zij eraan beginnen, zij worden vaak net niet verkozen of de bevolking heeft het niet zo voor die nieuwe invalshoek. Met andere woorden men moet zowaar met kopje onder in het badwater gevallen zijn om deel te gaan uitmaken als “vertegenwoordiger des volks“.

Nu ja, de vernieuwing van de politieke cultuur heeft ons weinig bijgebracht. Steun uitspreken om iemand aan een job te helpen kan nog steeds niet (meer), maar het trendy woord “advies” geven kan wel, meer zelfs het word gevraagd en wees niet bang, u wordt er dik voor vergoed. Niemand die zich daar vragen bijstelde, tot in de voorbije 3 decennia van linker- of rechterzijde, of vanuit welke partij ook, opeens iemand opdook die het politieke spel wel iets te doordravend speelde. Een advies geven / uitbrengen naar een bedrijf toe, heeft me dunkt toch een zekere “vooringenomenheid” op te maken beslissingen. Niemand is zo consequent om wat hij / zij van horen zeggen  heeft, niet te gaan verwerken in een advies … Zo is en blijft men zeker geloofwaardig en heeft een groot bedrijf of organisatie de bijna zekerheid dat te nemen beslissingen wel gehoor zullen vinden … “als men het zo of zo aan boord legt“.

De vele “verkozenen des volks” zijn dus nog steeds goed bezig, alhoewel het me lijkt dat dit minder en minder ten voordele is van de modale burger. De burger heeft er feitelijk ook geen zicht op wat om hen heen allemaal gebeurd, tot het wéér maar eens “uitkomt“. Dan is het kot te klein. De vaak tot misdadiger herleide man / vrouw word dan maar “geofferd” ten voordele van het algemeen belang.

De haan blijft dus bestaan, de kippen worden geslacht“.

Het is gelukkig geen typisch Belgisch verschijnsel. Na exact 1 maand presidentschap in de USA lijkt het me dat ze daar nog nooit voorheen zo’n stoelendans hebben beleefd. Sommigen verzaken aan de uitoefening van een ambt, anderen keren hun hoedje naar de wind en zijn het opeens niet zo zeker meer. Het mooie “Witte Huis” zal wellicht elke dag flink gepoetst worden, maar ik denk dat de “housekeeping” méér te poetsen heeft dan ooit tevoren.

Waar een klein land groot kan in zijn.

politiek-vlaanderen

De Kracht van het Woord

Politiek kan mij gestolen worden …

MAAR als ik onderstaande “Mea Culpa” zie passeren in mijn Facebook newsfeed kan ik alleen maar kotsen van hoe bewindslieden dezer dagen geen notie hebben van de draagkracht van “hun woorden” in de hedendaagse snelle digitale wereld … Alles word opgepikt via TV, radio, sociale media etc …

En dan schrikken van de “kracht” van hun visies ?

Wat zich in ons land, maar ook op wereldschaal, aan het afspelen is zal straks velen tot een revolte bewegen … maar dat schijnt de heren en dames bewindslieden worst te wezen …

Het volk spreekt, maar heeft geen taal … alhoewel “het teken” genadeloos genegeerd word.

Of zitten ze te wachten op een revival van de “Stomme van Portici” ?

MeaCulpa_KP

We are Belgium

Tuesday, March 22, 2016

Cowards have attacked innocent people in Brussels – Belgium. Two bombs exploded at Brussels airport (Zaventem), one exploded into the subway, 30+ people died and 200+ people were wounded.

I’m shocked, shocked for reason that these “cowards” don’t show their faces, even don’t have a face, they are making war in the name of their religion … What religion ?

Its about time that all Muslims in the World do stand up for their rights. I do believe that every human being is a good person. Muslims do stand up for your religion, but not in the name of war. Making war, wherever it happens, has nothing to do with religion.

History learns Us that the attacker always loose the battle. The bunch of cowards who believe that they are right, are terribly wrong.

We have to stand up all together against this terror and have to give peace a place into Our daily life.

We have the force to survive ! 

We are Belgium !

FY We Are Belgium

D Toupet

Daar word een mens zo moe van …

Tijdens zijn Super Tuesday toespraak sleurde hij er nog maar eens “Belgium & Brussels” bij die hij nog maar eens voorstelde als een oord van verderf.

Ik durf wedden dat Mister DT nog nooit ons land bezocht, uitgezonderd wellicht het uitglijden op een banaan te Brussel … Ik veronderstel dat “dat” een deel van zijn woede inhoud.

Het word tijd dat men een nieuw seizoen van “The Apprentice” maakt waar hij als kandidaat word opgevoerd.

Laat ons hopen dat hij vanaf de eerste uitzending te horen krijgt “You’re fired” Mister D Toupetje.

D Toupet

Calais 1940 2015

Men heeft het vaak over de geschiedenis die zich herhaalt … wel een mens zou het beginnen te geloven.

In 1940 waren duizenden Belgen op de vlucht voor WW II, en één van hun eindstations was Calais om van daaruit veiliger oorden op te zoeken in Groot Brittanië

In 2015 herhaalt het verhaal zich, doch vandaag zijn het vluchtelingen uit Arabische landen.

Ik wens geen partij of oordeel te uiten wie er het beste af is bij dit ganse probleem die zich stelt. Ik stel me enkel de vraag … Hoe is het mogelijk wat men mensen aandoet in onze 21ste eeuw ?

Ter illustratie onderstaande slide die ik maakte

watermarked-Calais - 1940 - 2015

Bel Ga Kom

Gisteren via alle Belgische mediakanalen het menu van de dag, op smaak gebracht en afgewerkt met de nodige gissingen. Wie valt nu de Belgische Staat aan via een bedrijf waar zij de meerderheid heeft in aandelen ?

Als ik het goed begrijp was de indringer reeds 2 jaar aan de slag. Twee jaar ! Of het datacenter is zo lek als een zeef, of de IT-ers hebben geen jota verstand bij het opzetten van een firewall en eens deze beveiliging actief is laten ze het zaakje op hun beloop. Alhoewel we hopelijk mogen veronderstellen dat er een 24 op 24 uur supervisie gebeurd in een datacenter.

Feit is, of het nu gaat om een zusterbedrijf die geviseerd werd omwille van zogenaamd belangrijke informatie of om welke reden ook, lijkt het me, dat indien iemand een inbraak pleegt via uw huis om bij de buren in te breken er op zijn minst 2 strafbare feiten gepleegd zijn. Toen men het nog had over de Koude Oorlog noemde men dat spionage. In een bedrijfsomgeving praat men over bedrijfsspionage. Belangrijk punt van verschil in deze is dat het bedrijf deels eigendom is van de Belgische Staat. Is de Koude Oorlog dan terug ?

Een 2 jaar durende undercover operatie die het hart treft van menig politiek mandataris. Indien u aandeelhouder bent van een bedrijf, gebruikt u ook hun diensten. Hoe meer u belt, hoe hoger de uitkering van uw aandelen zal zijn op het einde van het jaar. Ik mag hopen dat geen van onze mandatarissen gevloekt heeft tijdens een telefoongesprek, geen afspraak met de vriendin van zijn vrouw heeft gemaakt, alhoewel dat gesprek enkel bedoeld was om te weten wat de partner zielsgraag voor haar verjaardag had gekregen. Elke ingeving van andere misstappen die nu bij u opkomen voegt u maar toe aan het lijstje. Wij burgers van het land mogen nu niet denken, aha …. het overkomt hen weer. Neen, het is ook ons overkomen, want meerdere van ons allen zijn klant, of is mogelijks klant geweest de voorbije 2 jaar.

  • Heeft u in de voorbije 2 jaar tijdens een gesprek enige allusie gemaakt op de wereldeconomie ?
  • Een gesprek gehad met één van uw vrienden omtrent een daad die u ten uitvoer zou brengen ?
  • Een sms verstuurd waar woord combinaties uit af te leiden zijn dat u iets van plan was ?
  • … verzin er zelf ook nog wat …

Als u op alle hierboven vermelde vragen ja antwoordde, dan bent u een verdacht subject voor diegene die alles netjes registreerde zonder uw toelating. Uw privacy ? Laat ons eerlijk zijn … What the hell is privacy ? Sinds de aanvang van het internet, de eerste camera’s die in het straatbeeld opdoken en middels alle aanwezige technologie in de 21ste eeuw is het aangewezen als u iets verloren bent op de weg huiswaarts even de hulp in te roepen van iemand die iets kent van het hacken van bestanden. Er is kans dat u opeens uw verloren voorwerp met weinig moeite terugvind.

Het grote woord is er weer maar eens uit. Hacken ! Het leverde ons zelfs een nieuw werkwoord op.

De meerderheid die dit blog leest zullen hoogst waarschijnlijk Europeanen zijn. Mooi zo, welkom ! Europa is een vereniging van landen die privacy hoog in het vaandel draagt. De Raad van Europa heeft ACTA integraal verworpen op 4 Juli 2012 omdat het verdrag de privacy en alles daarrond aantast. Zij maakten melding dat het een inbreuk is op de fundamentele Rechten van de mens en vrijheden. Pittig detail : Ook Rusland en China hebben niet ondertekend.

Afsluitend wens ik u nog even te wijzen op een eerder door mij gemaakte bijdrage. Lees deze even door en oordeel zelf of wat gisteren aan het licht kwam een ongelukje was, het woord spionage waard is, of als het gaat om een kwaadwillige daad met het doel een Staat aan te vallen of te ondermijnen.

Come to Euro Land

Image

Mijn Vader zaliger vertelde mij als jonge snaak vaak zijn visie over de kostprijs van artikelen. Toen aanvang de jaren 70 de BTW in België werd ingevoerd, gaf hij de initialen meteen een betekenis op zijn manier. Hij had het toen steeds over de BTW Betere Tijden Weg. Hij had ook een eigen visie op de kostprijs van een pintje. Eén pintje zo redeneerde hij, heeft steeds een evenredige prijs als 1 liter benzine. Het maakte dat het drinken van “pintjes” in feite dus een dure hobby was, alhoewel dat pintje vaak een werkmanspintje werd genoemd en eenieder dus steeds maar dieper en dieper in de portemonnee diende te tasten. Bij gebrek aan statistieken uit mijn eigen land, deel ik deze link met gegevens opgemaakt door CBS – Den Haag (Nederland) : Prijs evolutie 1800 tot 2012 (alle vermelde prijzen zijn in Euro).

Ik wil geenszins de nostalgie oproepen van hoe goed het vroeger wel was. We dienen te leven in het heden, en we moeten ook omgaan met het heden.

Ik stel me in feite de vraag of jongere generaties weten hoeveel die Euro waard is ?

  • 1 Euro = 40,3399 Belgische frank

In de loop van dit jaar maakte ik bovenstaande slide, het geeft een overzicht van een aantal gemiddelde prijzen van diverse producten. Mensen die leefden in de 20ste eeuw zouden zich waarschijnlijk zwaar verslikken bij het nuttigen van hun dagelijks kopje troost. Voor hen is het onwaarschijnlijk dat men nu gemiddeld 5000 Bfr / persoon betaald bij het doen van de wekelijkse inkopen, en ja wat snoep voor de kinderen is inbegrepen. Het maandelijks loon van een arbeider / bediende was die tijd zeker niet hoger dan 30 à 35.000 Bfr (een loon van 40.000 Bfr was toen al behoorlijk vet betaald). Bij de kosten zijn huur, nutsvoorzieningen ea niet meegerekend.

Omdat ik de zoon van mijn Vader ben is het mij niet vreemd om mij af en toe eens te bezinnen over het leven van alle dag. Ik heb dus even wat cijfers opgezocht mbt de fiscale inkomens in ons land. Een mens zou ervan schrikken !

  • in 2010 bedroeg het gemiddeld fiscaal inkomen in België 15.598 Euro per inwoner
  • in Vlaanderen bedroeg het gemiddeld fiscaal inkomen 16.599 Euro per inwoner

Dit betekend dat iemand met een maandinkomen van 1300 à 1400 Euro zichzelf reeds kan rekenen tot de groep van mensen die het zo slecht nog niet hebben, doch dit lijkt mezelf een “te kort door de bocht” bedenking.

De visie van mijn Vader zaliger in gedachte wil dit zeggen dat in Euro land iedereen toch maandelijks gemiddeld 80.000 à 90.000 Bfr zou dienen te verdienen ? Laat ons zeggen, afgerond een 2100 Euro per maand. Het fiscale inkomen op jaarbasis zou er alvast wat vrolijker uitzien.

Moraal van het verhaal zou kunnen zijn : een middenklasse wagen aanschaffen lijkt dezer dagen voordeliger dan de aankoop van onze dagelijkse behoeften …

Vrijheid, Blijheid … Welcome to EURO land !

bron : Fiscale inkomens