Onvrede Over Gaele

Wie dit blog volgt heeft de naam “Gaele” reeds eerder op dit pad zien verschijnen.

Nu blijkt dat ik in mijn redenering in mijn blog dd 18 Mei 2018 “Gaele By Testaankoop” geen ongelijk heb.

Vandaag verscheen via De Standaard online een artikel die verwijst naar de samenwerking tussen Testaankoop en Gaele. De modale burger kon omwille van de inhoud de indruk krijgen dat Gaele een onafhankelijke dienst was die louter informatief uw gegevens opnam en verwerkte.

Nu blijken mijn opmerkingen uit 2018 inderdaad gegrond, nadat ik hun bijzondere voorwaarden had geraadpleegd. Men kan niet stellen dat er bedrog in het spel vervat zit, doch Testaankoop stelt dat zij tal van klachten ontvingen van gebruikers van de service en dat de communicatie duidelijker moet worden. De werking van de dienst moet duidelijker en kan en mag niet tot misverstanden leiden, want inderdaad, nu komt Testaankoop opdraven met het bewijs dat diegene die zich aanmeldt in principe een volmacht geeft aan Gaele, wat resulteert dat deze service de inschrijver onwetend aanmeld bij een leverancier, maar de klant onwetend kan switchen naar een nieuwe leverancier “zonder voorafgaande” toestemming, omdat u als inschrijver hen (Gaele) een volmacht gaf.

De winnaar in dit alles blijkt een nieuwe speler te zijn op de Belgische energiemarkt, namelijk MEGA, een bedrijf met zetel te Luik.

Merkwaardig is dat ik net vandaag een flyer in mijn brievenbus aantrof van het bedrijf MEGA die “de Roeselaarnaars” aanbiedt om in te gaan op “groepsaankopen”. Hun correspondentie kan deels misleidend zijn omdat het lijkt alsof de stad Roeselare hierin medespeler is. Met andere woorden kan begrepen worden als met instemming van stad Roeselare. Wat dus blijkbaar niet zo is. De flyer vermeld geen logo van de stad, maar wel een specifieke website “offer-roeselare.be”, dit kan duidelijk misleidend zijn voor burgers die de website bezoeken met het idee dat het geheel een initiatief is met instemming / toelating van stad Roeselare.

Een verwittigd burger is er in deze op zijn minst twee waard, en indien u vaste bezoeker bent aan mijn blog mag u vanaf heden de inhoud beoordelen als geloofwaardig. Begrijp mij niet verkeerd, als ik een visie deel met mijn lezers is het niet mijn bedoeling deze op te dringen, doch het kan u tot nadenken aanzetten.

2019 04 05 Testaankoop - Onvrede over Gaele

Advertenties

1ste Werkdag

Het overkomt een stad niet zo vaak dat midden een legistratuur de zittende Burgemeester zijn mandaat overdraagt aan een opvolger. Het is met bijzondere belangstelling gevolgd door zowat elke inwoner.

Het gebeurde 1 Maart 2016 in de Stad Roeselare waar Burgemeester Luc Martens na 10 jaar zijn mandaat overdroeg aan zijn opvolger Kris Declercq.

Deze overdracht heeft zowaar een hype gecreëerd … sociale media kreeg het zwaar te verduren omwille van de vele comments en 1000-den likes op dit gebeuren. Men kan het weliswaar een lokaal gebeuren noemen zonder enige nationale waarde, doch ik heb geen weet dat er überhaupt ergens in België iets of iemand een dergelijk gebeuren kon evenaren.

Ik heb nog niet meegemaakt dat een nieuwe Burger op zo’n massale steun en sympathie kan rekenen bij aanvang van zijn mandaat over alle partijen heen. “Typisch Kris” is wellicht de reden dat mensen over de partijen heen hem zullen blijven zien als één van ons. Typisch Kris was zijn slogan voor de gemeenteraadsverkiezingen.

This is not America … maar was het wel zo … dan was het best mogelijk dat men het had over “Kris for President”.

De nieuwe Burgemeester startte zijn Twitter account op en dat leverde volgende aparte aankondiging op ….

2016 03 01 Burger Kris Declercq - 1ste Tweet

De eerste werkdag van zijn mandaat als Burgemeester werd gevolgd en neergepend door de KW (Krant van West Vlaanderen) en geeft een prachtig beeld weer van de dagtaak van een Burgemeester, zonder enige pauze in te vullen. Zijn lunchpauze duurde welgeteld 63 minuten maar was vervat in een werkvergadering met UNIZO. De werkzaamheden werden uitgebreid met interviews, bedrijfsbezoeken, briefing bij de lokale politiezone en brandweer, opening van een nieuwe supermarkt en werd iets na 21 uur afgesloten met een vergadering op het partijbureau.

Alhoewel ikzelf niet politiek geïnspireerd ben, dient men toch toe te geven dat het een héél aparte job is. Ik wens via deze weg onze nieuwe Burgemeester Kris Declercq een goede vaart ! … en laat ons hopen dat hij af en toe even de riemen aflegt en tijd vrijmaakt om te genieten van het uitzicht tijdens zijn vele toekomstige tochten.

2016 03 01 Burger Kris Declercq - 1ste werkdag