Meli 80

In 2015 zou Meli Park te Adinkerke 80 jaar bestaan hebben. Het werd opgericht op 21 April 1935 door Alberic Florizoone, en per 3 Oktober 1999 werd het overgenomen door Studio 100 die het uitbouwde tot het méér dan bekende en populaire Plopsaland.

Alberic Florizoone … Hij was een visionaire en maakte zijn beslissingen vanuit het hart. Alle marketing strategieën ten spijt bewees hij het telkens opnieuw met wat hijzelf noemde boerenverstand …

Hij was eigenlijk de voorloper van selectief afval ophalen, lang voor er sprake van was. Wie herinnert zich nog aan de ingang de reuzen figuur met open gespreide mond die u toeriep “papier hier”.

Een dik jaar voor hij stierf had ik het genoegen op de opening aanwezig te kunnen zijn van een nieuw kabouterdorp. Een voorloper / aankondiging van het latere Plopsaland ? … Inderdaad hij was dus wel degelijk een visionaire.

Tijdens het dinner zat hij aan de kop van de tafel, stond op en deed zijn speech. Hij vertelde hoe het ontstond, welke truuken hij had gebruikt om nieuwe thema’s op te bouwen etc …

Als grote business man was hij gewoon Alberic … tja inderdaad van de Meli, maar hij bleef gewoon Alberic.

Zijn geliefkoosde bijtjes blijven bestaan én eveneens de Meli honing, zijn product is tot heden nog steeds te vinden en te koop in zogoed als alle winkel centra.

Meli Park Alberic Florizoone