MH017 Sequel

Gaza : Huilende mensen, afbeeldingen van dode kinderen, vele slachtoffers onder burgers, inmiddels 300+ doden

Ukraïne : Huilende mensen, afbeeldingen van dode kinderen, vele slachtoffers merendeel allemaal burgers, inmiddels 200+ doden

Who cares ? IK …

en ik hoop u ook als je straks de BBQ start en een eerste drankje erbij neemt
Richt dan even jouw blik op jouw gezin, kinderen en vrienden en denk niet aan het goede leven dat je hebt … maar aan dat moment van geluk

MH017

Een vorm van medeleven tegenover collega’s waar dan ook ter wereld die de boekingen deden.

Stel je de vraag eens wat de persoon die de boarding tickets net voor het instappen moet controleren nu voelt. Hij / zij was de allerlaatste die hen allen zag, mogelijks aanraakte, aansprak en hen een goede vlucht wenste.

Droefheid is vaak een uiting van kwaadheid die men niet kan of mag omzetten in daden, doch het leid tot ergernis voor alle nabestaanden die vaak uit onmacht zowel de droefheid als kwaadheid niet kunnen uiten.

  • Wie deed het ?
  • Wie is verantwoordelijk ?

… maar ook :

  • Wat deed een passagier nog op dat allerlaatste moment …
  • Mijmerend,
  • of in gesprek met een buur,
  • of een drankje drinkend toastend op de start van de vakantie …

We’ll never know.

watermarked-2014 07 17 Malaysia Airlines MH017