Exit Einstein

Het zal vele studenten als muziek in de oren klinken … oef, … 

We proudly presents Barnett, Jacob Barnett … 14 jaar jong, een bescheiden IQ van 170, als 8-jarige gestart met zijn middelbaar onderwijs en inmiddels bezig met zijn Master Degree in de kwantum fysica. 

Het zal je kind maar wezen ! Als peuter had hij het niet over de koekjes in de doos maar over het aantonen van het volume ervan. Hij kon nog niet praten en dokters vertelden de ouders dat hij mogelijks een taal achterstand zou hebben, autisme én ADHD had. De ouders van tegenwoordig grootgebracht met medische begrippen zoals ADD, PTSS, en vele andere varianten van stoornissen kunnen even op adem komen. Uw kind heeft geen gebrek, het heeft een gave

Hij ontkracht deels de relativiteitstheorie en ontwikkelt zijn eigen theorie. Hij kan het getal Pi (3,14) tot op 200 cijfers na de komma opsommen, beter nog, hij kan het ook in omgekeerde volgorde. Doch hij volgt ook enigszins de visie dat Einstein had, Einstein vertelde ooit : Stop met studeren, start met denken en start met creëren 

Het zal voor vele normale mensen onder ons waanzinnig klinken, maar helemaal ongelijk hebben beiden niet. Door zelf het denken aan te zwengelen kan ook jouw geest nieuwe zaken van allerlei aard creëren. Het beste voorbeeld in deze is een uitvinder, het uitvinden van het wiel word nog vaak gezien als “de” uitvinding doorheen de tijd

Feitelijk is Jacob Barnett een visionair, hij ziet de gewone dingen in het dagelijkse leven niet als een voorwerp : een grasveld, een rivier ea. Hij kijkt verder dan wat hij in de realiteit ziet en stelt er zichzelf vragen bij. Hij ontwikkelt dus zijn eigen theorie omtrent het bestaan van zaken, projecteert ze met zijn inzicht en werkt ze uit tot een nieuw gegeven. Visionair zijn kan iedereen met een beetje goede wil én veel vrije tijd. In ons dagelijks leven is dat niet evident omdat er teveel afleiding is van andere factoren, zoals de dagelijkse job, het huishouden, het gezin ea. 

Afgezien van de extreme hoge intelligentie van Jacob Barnett dient men enigszins toe te geven dat hij op zijn leeftijd zich kan permitteren om zijn eigen leefwereld te beleven, en hij zich niet druk hoeft te maken om wat er om zich heen gebeurd. Ik twijfel er niet aan dat hij om die reden tot dingen in staat is die een ander niet gegeven is.

Doch elk interview met hem die ik bekeek bracht één constante naar voor, hij beschikt over een extreem visueel geheugen, en dat geeft hij ook toe. Hij kan elk boek memoriseren in een onwaarschijnlijke korte tijd, en mocht u als lezer dit ook hebben, mogelijks in een mindere mate, dan zal u kunnen aannemen dat sommige vakken en examens voor u op school piece of cake waren. Het valt mij persoonlijk op dat in elke video die ik bekijk hij bij gebruik van zijn visueel geheugen zijn ogen stijl omhoog kijken … en bij het aanspreken van iemand hij uiterst recht voor zich uitkijkt. Beiden komen bij mij over alsof hij zelfs bij gewone conversaties beelden projecteert en men zich zou kunnen afvragen of hij wel weet met wie hij gesproken heeft. 

Tot nu is er nog niet echt informatie te vinden waarin men hem een genie noemt. Het is dus voor ons allen wachten op zijn eerste publicatie omtrent zijn eigen originele theorie in astrofysica 

video : Jacob Barnett at TEDxTeen