1888 vs 47

Een veelzeggende titel, en voor anderen een groot vraagteken. Een vraagteken die een mes is die snijd aan 2 zijden

  • 1888 staat voor de slachtoffers “tot nu” in Gaza na bombardementen door Israël. In een recente nieuwsuitzending leerde ik dat 477 kinderen deel uitmaken van de slachtoffers of 25 procent van het totaal aantal doden, merendeel burgers.
  • 47 staat voor het aantal slachtoffers in Israël, waaronder 3 burgers.

Een vreemd gevoel bekruipt me, nu wij net in West Europa WW I of de Groote Oorlog herdenken waar miljoenen slachtoffers werden gemaakt in een tijdspanne van 4 jaar (1914 – 18)

Een vreemd gevoel bekruipt me, wetende dat sinds het einde van WW I aan de Menenpoort te Ieper (België) elke avond stipt om 20u de Last Post word gespeeld ter nagedachtenis van alle slachtoffers van “alle” oorlogen … wetende dat op de muren onder de Menenpoort 55.000 namen zijn gebeiteld van WW I slachtoffers die nog steeds vermist zijn, maar waar hun naam wel van bekend is als oorlogsslachtoffer. Onlangs werd er één naam uit de lange lijst geschrapt omdat men tijdens opgravingen iemand van hen heeft aangetroffen.

Gedurende die lange tijd zijn waarschijnlijk zogoed als elke nationaliteit reeds aanwezig geweest tijdens de Last Post. Tijdens een bezoek ontmoette ik er een Brit die toen reeds voor het 35ste jaar op een rij zijn landgenoten kwam groeten. De man stond nog steeds met tranen in zijn ogen tijdens het spelen van de Last Post. Gisteren is de voltallige Veiligheidsraad aanwezig geweest, ter gelegenheid van de herdenkingen die doorgaan van nu 2014 tot 2018, dit was hun eerste bezoek ooit.

Een vreemd gevoel bekruipt me, wetende dat burgers, prominenten en tal van toevallige aanwezigen dit dagelijkse evenement reeds meemaakten. Vaderlandslievende verenigingen na WW I “Nooit Meer Oorlog” als slogan gebruikten, en ik samen met vele anderen vaststel dat “de wereld” er nog niks van geleerd heeft.

Diegene die dood en verderf zaaien waar ook ter wereld zou ik graag eens samen onder de Menenpoort plaats zien nemen, zonder wapens, zonder vaandel, zonder één woord te spreken, zonder bedekking van hun gezicht. Maar met een open blik naar wat zich ooit afspeelde, zich afvragende “waarom ?”.

Waarom ? Waarom ? Men kan het zich blijven afvragen … doch er zijn nog steeds onverlaten die denken dat ze de waarheid in pacht hebben, die denken dat ze de wereld (lees : hun wereld) zullen verheerlijken tot het ultieme paradijs door andere mensen simpelweg af te knallen. Inderdaad “andere mensen“. Vergeten zij dat ze ook mens zijn ? Waar het zich ook afspeelt het zijn allen “Crimes Against Humanity” die gepleegd worden, voor de één uit naam van hun Geloof, voor anderen uit naam van Nationalistische gevoelens.

Ter illustratie vindt u hieronder een video van mijn bezoek in 2011 samen met 2 Amerikaanse vrienden aan Flanders Fields en opnames van de Last Post. Luister naar de stilte tijdens het gebeuren, uit respect en eerbetoon aan alle slachtoffers van “alle oorlogen”.