Stormen Stormen

In de 21ste eeuw lijkt het alsof menigen een stuk connectie met hun verleden verloren hebben.
Het klimaat bied ons hetzij teveel of te weinig aan zon, regen, wind …
Ik ben geen onkenner van wijzigingen in het klimaat, doch even te rade gaan bij onze groot- en voorouders kan aangewezen zijn.

De spreuk is niet voor niets “Maartse buien en Aprilse grillen“.
Het gezegde die men dezer dagen héél vaak vergeet is dat generaties voor ons het steeds hadden over “het scheiden van de zomer van de winter“, en evenzo tijdens de herfst “de winter scheidde van de zomer“.
Algemener sprak men dat aanvang de winter en aanvang de lente rukwinden ervoor zorgden dat de laatste bladeren van boomtakken dienden af te vallen om plaats te maken voor de nieuwe bloei.

Mijn vader had het vaak over de dijkbreuken en grote overstromingen in 1953 in Nederland.
Lang voor er sprake was van klimaat wijzigingen.
De eerste radioberichten hadden het over 7 doden vertelde wijlen mijn vader. Het werden er uiteindelijk meer dan 1800.
Men spreekt nooit erover dat in België toen ook 300 doden waren, of dat soortgelijke overstromingen reeds genoteerd werden in 1404 en later.

1953 01 31 Watersnoodramp Nederland

Heatwave

… en ze hebben er toen een liedje over gemaakt anno 1976. Herinnert u zich nog “Heatwave – Boogie Nights” ?

We mogen niet klagen hé …

Straks donder en weer regen en de Belg gaat dan weer klagen dat ze geen zomer hebben.

In 1996 was de maand April van start tot einde kurkdroog, ik woonde toen in Limburg (Herk-de-Stad) … maar daar spreekt geen mens meer over alhoewel het toen precies 20 jaar geleden was na de “hete zomer” van 1976.

In 1996 heeft het vanaf Mei tot medio Juli dan geregend en gehageld dat de oogst van menig fruitboer naar de knoppen was (één van hun slechtste oogsten in decennia).

Nu zijn we terug zowat 20 jaar verder en we hebben weer een warme periode te pakken, doch nu wijt men het aan global warming, iedereen moet zich insmeren van kop tot teen, en zoals elk jaar als het eens even warm is zegt de weerman “genoeg drinken, uit de zon blijven etc etc”

Ik bedoel maar, in 1996 had ik te Limburg in 1 maand van 30 dagen zowat mijn ganse seizoen reeds goedgemaakt met “massa’s” klanten op mijn terras, en daarna diende de echte zomer en stroom van toerisme nog te beginnen (bouwverlof = vanaf medio Juli etc +Augustus). Ik heb toen een seizoen gehad tot de eerste 2 weken van Oktober.

Maar inderdaad in Mei & Juni had ik zogoed als geen winst verder opgebouwd, anders was 1996 een waarlijk superjaar geweest.

2017 06 19 Roeselare 19u - 31 graden

Global Warming

Naar aanleiding van het Klimaatrapport IPCC – 2013 09 27

Weet je nog in de lagere school in de jaren 60 dat wij als leerling elk jaar rondhaling van financiële steun dienden te doen (bij toen de Mama en Papa) om de sukkelaars en slachtoffers in Bangladesh te voorzien van steun ? Elk jaar opnieuw overstromingen …

Het is diverse decennia stil geweest (lees : het haalde het nieuws niet meer), en nu zijn ze terug met bijdragen erover in elke nieuwsuitzending. Men noemde dat vroeger moessonregens, jaarlijks terugkerend.

Nu is alles te wijten aan Global Warming ! Nu ja, inderdaad er zijn talrijke verschuivingen in het klimaat, dat moeten we toegeven, doch er zijn ook factoren waar de natuur een rol in meespeelt.

  • De winter van 1963 was de koudste van de 20ste eeuw
  • De zomer van 1947 de warmste zomer sinds het begin van de metingen (cfr van de afgelopen 300 jaar)
  • De gemiddelde zontemperatuur in Europa is het laatste kwart van de 20ste eeuw met ongeveer 3 graden gestegen.

Mijn bedenking is vaak : Is het mogelijk dat de Zon simpelweg meer warmte uitstoot ?

Op onderstaande slide ziet u de geschatte levenscyclus van de Zon

2013 09 27 Life Cycle of the Sun