bPost Goes Wrong

De facteur heeft sinds het posten van zijn eerste briefje ter vervanging van zendingen via een postduif inmiddels een wereld van veranderingen meegemaakt.

Het voetenwerk werd verzacht door het in gebruik nemen van de postfiets, en in onze 21ste Eeuw kan zowat elke postman en -vrouw beschikken over een motorfiets of scooter.

Dat noemt men een efficiënt gebruik van medewerkers en middelen. Ja, u hoort het goed “efficiënt”. bPost is nu een bedrijf ! Zonder efficiëntie kan een bedrijf niet overleven, het maakt correcte leveringen mogelijk, alle medewerkers staan met de neuzen in dezelfde richting en iedereen is fier en blij om te mogen en kunnen werken voor bPost.

Waar is de tijd van De Post ? Men zou beginnen mijmeren omwille van een vergane glorie !

In deze moderne tijd beschikt men over zowat alle hulpmiddelen om zijn “klanten” te bedienen. Men startte zelfs voor elk een GEO route op, zodat niemand nog verloren zou kunnen lopen. Om eerlijk te zijn, het leveren van brieven is sindsdien – zo lijkt het mij – nog nooit zo zwaar in de soep gedraaid.

Ik woon in een appartement en heb postbus 03. Op 3 opeenvolgende dagen heb ik inmiddels 3 maal zelf voor postman mogen spelen …

  • maandag : een brief bestemd voor appartement 13 trof ik aan in mijn brievenbus
  • dinsdag : een brief bestemd voor appartement 32
  • woensdag : een brief bestemd voor appartement 33

Ik kan mogelijks vooringenomen zijn, doch het roept bij mij vragen op naar de efficiëntie toe !