Post Corona

Echt ?
Of denk je “Wat komt er op ons af in de toekomst ?”

Heel wat mensen hebben vragen bij hoe de wereld in het heden zijn gang lijkt te gaan.
We hebben allen de perceptie dat niet echt iemand rechtstaat die zich opwerpt als diegene die zal zorgen voor oplossingen.

De volgers van mijn bijdragen via dit blog hebben reeds vastgesteld dat we als mensheid enkel vooruit kunnen als we ons verleden weten te begrijpen.
Hierna nog even een korte samenvatting mocht u een bijdrage gemist hebben.

Spaanse Griep : 1918 – 1920 (pandemie)
Deed zich voor na WW I en heeft heel wat gelijklopende elementen met wat ons de voorbije 2,5 jaar overkwam.
Mondmaskers, afzondering, hoge graad van slachtoffers.
Na de pandemie beleefde men echter The Roaring Twenties, een tijd van nieuwe ontwikkelingen in zowel kledij, als muziek, als in de samenleving.
Het grootse feestverhaal werd echter de kop ingedrukt bij aanvang van de jaren 30. Het werd een tijd van economische crisis, de opkomst van wat we nu extreem rechts noemen en die uitmondde in ruig fascisme.
Een nieuwe oorlog (WW II) was het gevolg waar miljoenen slachtoffers het leven lieten omwille dat 1 heerser zijn ideaal wou bereiken.
Na deze grote strijd werden vanaf 1947 initiatieven genomen zodat een wereldoorlog zich nooit meer zou kunnen voordoen. Vrede en een nieuwe kijk op economie gaven toekomst.

Hong Kong Griep : 1967 – 1968 (pandemie)
Wat eerst een vogelgriep bleek te zijn muteerde zich tot een influenza die zich ontwikkelde tot een subtype, die we in het heden begrijpen als een Covid variant.
Deze pandemie deed zich voor in een tijd waar er wel ergens op de wereld zich een oorlog voordeed.
De meest bekende oorlog is die van Vietnam, maar ook het Afrikaanse continent kende zijn slagvelden (Soedan, Congo, Angola, ea).
Nochtans was deze periode ook bekend als The Roaring Sixties.
Jongeren maakten zich vrij van het juk op hun schouders en de uiting hiervan viel op in zowel kledij, als gedrag, als muziek.
No more war werd een “hernieuwde” slogan die het leven terug diende te normaliseren.
Doch ook deze opwelling werd de kop ingedrukt door een negatieve economische spiraal met als gevolg in de jaren 70 ondermeer 2 oliecrisissen, autoloze zondagen, en is eveneens de tijdsperiode waar per 1971 de BTW werd ingevoerd.
De reactie van wijlen mijn Vader was hierop “Betere Tijden Weg”.
Er was de geboorte van een nieuwe politieke gedachte “Anders Gaan Leven”, of kortweg Agalev.
Deze nieuwe wind zou verandering brengen.
Gebruik van hout in speelgoed werd geweerd om de bossen te sparen, glazen flessen dienden vanaf dan vervangen te worden door plastiek.
Voordeel op drankverpakkingen was, dat er op plastiek geen statiegeld meer diende betaald te worden, nog beter zelfs, men kon alles na gebruik gewoon weggooien.
U leest het goed, de start van de wegwerp maatschappij !

Corona Covid-19 : 2020 – medio 2022 (pandemie)
Het ligt voor ons nog allemaal héél vers in het geheugen.
Zowat 2,5 jaar van voor velen complete sociale isolatie. Een isolatie die zijn sporen in het heden nalaat en het me vaak lijkt dat iedereen letterlijk terug geplooid is in hun eigen cocoon.
Vrijwel alle genomen maatregelen in die 2,5 jaar lijken wel “geplukt” uit de voorzorgsmaatregelen die men opstelde nav de Spaanse Griep.
Sommige politiekers noemden dit het nieuwe normaal ! Maar zo nieuw blijkt dat allemaal niet te zijn als men zijn verleden kent.
Eens de pandemie als niet voorbij maar niet meer zo gevaarlijk breed werd uitgesmeerd in de nationale media kreeg de bevolking terug goede moed.
Merendeel van de burgers waren blijkbaar wel hun geschiedenis deels vergeten.
Wat bleek ? Dat een onverlaat het nodig vond om zijn oorlog te gaan voeren tegen 1 van zijn buurlanden die in concept verdraaid zeer goed gelijkt aan de start van WW II.
Wat voor de 21ste eeuw The Roaring Twenties diende te worden mondde uit in inderdaad zéér woelige tijden.
De geschiedenis herhaalde zich zo waar !
De relatief sterkere Euro daalt tegenover de Amerikaanse Dollar, de Britse Pond gaat onderuit, energieprijzen rijzen de pan uit en heel veel burgers leven na die lange sociale isolatie in een onderdrukte angst.
Men kan die burgers geen ongelijk geven als men de toekomst op middenlange termijn bekijkt.

Wees eerlijk ! Ziet u enig verschil tussen bovenstaande 3 periodes ?
Van veel vreugde kunnen en mogen we niet spreken lijkt het me.
De gevolgen van een pandemie volgen elkaar doorheen de tijd enkel sneller op.

De Belgische Staat springt voor een deel bij om de nood te minderen, maar voordelen geven kost geld en dat moet de Staat terug verdienen, hoe dan ook.
De politieke partij die in de 70s pleitte pro plastiek is nu net diegene die statiegeld wilt heffen op plastiek.
Bomen, wat zeg ik, bossen dienen in ijltempo aangeplant te worden om natuurbeheer terug op orde te brengen.
Waar men vroeger beboet werd voor graszoden aan de voordeur krijgt men nu stimulansen om geveltuintjes aan te leggen.
Alles zal groen worden om zo de verharding tegen te gaan.
Als het zo verder gaat rijden we straks terug over de kasseien net zoals onze overgrootouders.

Het lijkt me een mooi moment om deze bijdrage te eindigen. De cirkel is rond.
Wie zijn heden wenst te begrijpen dient zijn verleden te kennen en te begrijpen.

Come to Euro Land

Image

Mijn Vader zaliger vertelde mij als jonge snaak vaak zijn visie over de kostprijs van artikelen. Toen aanvang de jaren 70 de BTW in België werd ingevoerd, gaf hij de initialen meteen een betekenis op zijn manier. Hij had het toen steeds over de BTW Betere Tijden Weg. Hij had ook een eigen visie op de kostprijs van een pintje. Eén pintje zo redeneerde hij, heeft steeds een evenredige prijs als 1 liter benzine. Het maakte dat het drinken van “pintjes” in feite dus een dure hobby was, alhoewel dat pintje vaak een werkmanspintje werd genoemd en eenieder dus steeds maar dieper en dieper in de portemonnee diende te tasten. Bij gebrek aan statistieken uit mijn eigen land, deel ik deze link met gegevens opgemaakt door CBS – Den Haag (Nederland) : Prijs evolutie 1800 tot 2012 (alle vermelde prijzen zijn in Euro).

Ik wil geenszins de nostalgie oproepen van hoe goed het vroeger wel was. We dienen te leven in het heden, en we moeten ook omgaan met het heden.

Ik stel me in feite de vraag of jongere generaties weten hoeveel die Euro waard is ?

  • 1 Euro = 40,3399 Belgische frank

In de loop van dit jaar maakte ik bovenstaande slide, het geeft een overzicht van een aantal gemiddelde prijzen van diverse producten. Mensen die leefden in de 20ste eeuw zouden zich waarschijnlijk zwaar verslikken bij het nuttigen van hun dagelijks kopje troost. Voor hen is het onwaarschijnlijk dat men nu gemiddeld 5000 Bfr / persoon betaald bij het doen van de wekelijkse inkopen, en ja wat snoep voor de kinderen is inbegrepen. Het maandelijks loon van een arbeider / bediende was die tijd zeker niet hoger dan 30 à 35.000 Bfr (een loon van 40.000 Bfr was toen al behoorlijk vet betaald). Bij de kosten zijn huur, nutsvoorzieningen ea niet meegerekend.

Omdat ik de zoon van mijn Vader ben is het mij niet vreemd om mij af en toe eens te bezinnen over het leven van alle dag. Ik heb dus even wat cijfers opgezocht mbt de fiscale inkomens in ons land. Een mens zou ervan schrikken !

  • in 2010 bedroeg het gemiddeld fiscaal inkomen in België 15.598 Euro per inwoner
  • in Vlaanderen bedroeg het gemiddeld fiscaal inkomen 16.599 Euro per inwoner

Dit betekend dat iemand met een maandinkomen van 1300 à 1400 Euro zichzelf reeds kan rekenen tot de groep van mensen die het zo slecht nog niet hebben, doch dit lijkt mezelf een “te kort door de bocht” bedenking.

De visie van mijn Vader zaliger in gedachte wil dit zeggen dat in Euro land iedereen toch maandelijks gemiddeld 80.000 à 90.000 Bfr zou dienen te verdienen ? Laat ons zeggen, afgerond een 2100 Euro per maand. Het fiscale inkomen op jaarbasis zou er alvast wat vrolijker uitzien.

Moraal van het verhaal zou kunnen zijn : een middenklasse wagen aanschaffen lijkt dezer dagen voordeliger dan de aankoop van onze dagelijkse behoeften …

Vrijheid, Blijheid … Welcome to EURO land !

bron : Fiscale inkomens